γερανοι-πλοιο

γερανοι παπαγάλοι για εργασίες σε πλοίο

Κόκκινος γερανός παπαγάλος για εργασίες σε πλοίο στη μαρίνα του Πειραίά