Καλαθοφόρα

Γερανοί με καλάθι για εργασία σε μεγάλο ύψος

κόκκινος γερανός με καλάθι της εταιρείας μας