Αλλαγή Λαμπτήρων σε δημόσιο δρόμο – Βεΐκου και Μαρίνα Γλυφάδας

Το μικρό καλαθοφόρο χρησιμοποιήθηκε για την αλλαγή λαμπτήρων στην λεωφόρο Βεΐκου και στην Μαρίνα Γλυφάδας. Η ολοκλήρωση όλων των εργασιών έγινε με μεγάλη ταχύτητα, χάρη στην ευελιξία που προσφέρει το καλαθοφόρο όχημα.