Αλλαγή ταμπέλας – Πειραιάς

Αλλαγή ταμπέλας σε κεντρικό πάρκινγκ στον Πειραιά και τοποθέτηση απωθητικών για τα περιστέρια. Μας διευκόλυνε το μικρο μήκος από το καλαθοφόρο όχημα μας, χωρίς το οποίο θα ήταν αδύνατη η εργασία στους στενούς δρόμους του Πειραιά. Τα ανυψωτικά καλάθια της εταιρείας μας, μπορούν να φέρουν εις πέρας εργασίες σε οποιοδήποτε ύψος.