Τοποθέτηση ταμπέλας – Γαλάτσι

Τοποθέτηση ταμπέλας στην περιοχή του Γαλατσίου στα 24 μέτρα ύψος με πρασιά. Χρήση μεγάλου γερανού παπαγάλου για την δουλειά αυτή και ταυτόχρονα του μεγάλου καλαθοφόρου για να μπορέσει να βιδωθεί στην βάση της.

Οι γερανοί που διαθέτουμε, χωρίζονται σε μεγάλους Γερανούς παπαγάλους με μέγιστο ύψος 30 μέτρα και μέγιστο βάρος 12.000 κιλά. Χρησιμοποιούντε για βαριά αντικείμενα σε γερανομεταφορές. Οι Μικροί Γερανοί παπαγάλοι φτάνουν σε ύψος τα 13 μέτρα και μπορούν να σηκώσουν μέγιστο βάρος 2.000 κιλά.