Επισκευή κτιρίου – Νέο Ηράκλειο

Για την επισκευή του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε το μικρό καλαθοφόρο της εταιρείας E-geranoi. Η μεγάλη επιφάνεια εργασίας που προσφέρει το καλάθι βοήθησε τους εργάτες να μπορούν να κινηθούν με άνεση και να τελειώσουν τις εργασίες στο 1/3 του χρόνου που θα χρειάζονταν με τις κλασικές σκαλωσιές.