Επισκευή ταμπέλας – Ερμού

Επισκευή ταμπέλας και αλλαγή κλασικών λαμπών σε LED πάνω στην έρμου στην Αθήνα. Η στιβαρή κατασκευή του μηχανήματος βοήθησε στην ανύψωση δυο ατόμων και της ταμπέλας για να την τοποθετήσουν στην θέση της.