Κλάδεμα δέντρων – Κορωπί

Για το κλάδεμα χρησιμοποιήσαμε ένα από τα μικρά καλαθοφόρα της εταιρείας μας. Η μεγάλη επιφάνεια και η ευελιξία που δίνει το καλαθοφόρο όχημα βοήθησε στο να γίνουν οι εργασίες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δείτε περισσότερα για κοπή ψηλών δέντρων.